Meddelandeslussen för privata organisationer

​En av de stora utmaningarna idag runt kommunikationen med sina kunder är att hantera både det digitala och det postala flödet. I takt med att allt fler privata alternativ runt ebrevlådor dyker upp krävs en väl genomtänkt hantering av detta.

 

Det finns tre viktiga aktörer i kommunikationen med sina kunder:

  1. Brevlådeleverantörerna – Exempel på privata alternativ är tex www.brevo.se. Kunderna kommer att ha möjlighet att välj bland allt fler olika brevlådeleverantör. Kunderna kommer att förvänta sig att allt fler företag kan skicka information till den valda brevlådan.
  2.  
  3. Förmedlarna – denna roll kan jämföras med dagens olika postföretag. Ansvaret för förmedlaren är att säkerställa leverans av ett meddelande till den av kunden valda brevlådan.
  4.  
  5. Företaget – Den som skickar meddelanden. Då det kontinuerligt kommer att dyka upp nya brevlådor som kunder eller affärspartners väljer är det inte att rekommendera att företagen ansluter sig direkt mot brevlådorna. Genom att anlita en förmedlare får företaget en kontaktyta mot samtliga brevlådor

 

Vi har tagit fram en helhetslösning för att hantera samtliga aspekter av dessa frågeställningar. Vår tjänst innehåller funktioner för:

  • Säker distribution av meddelanden till de olika brevlådorna
  • Hantering och utskick av vanlig post till de kunder som saknar eBrevlåda
  • Stöd för skapandet av avancerade dokumentmallar

 

Vad krävs för att komma igång är den vanligaste frågan vi får idag. Vårt svar är enkelt, har du idag en fil som du skickar till en utskriftsleverantör så skickar du den till oss, resten tar vi hand om!

​Mer inform​ation

Vill du ha mer information om Meddelandeslussen eller är intresserad av en offert?

Kontakta oss​